Velkommen til Lederens refleksionsgruppe.

Et berigende lederudviklingsforløb som kobler sig direkte til din hverdag

6-8 årlige refleksionsgrupper

Dine egne helt unikke problemstillinger, udfordringer og forandringsprojekter er udgangspunktet for dette berigende udviklingsforløb. Det kræver imidlertid at du forholder dig bevidst og reflekterende til dit personlige lederskab, din egen rolle og det, der foregår i din organisation såvel over som under overfladen. I en reflekterende ledergruppe får du mulighed for at omsætte dine erfaringer, ord og tanker til læring og personlig udvikling.

 

En god leder bliver aldrig færdig med at udvikle sine kompetencer og sin selvindsigt.

Styrk dit personlige lederskab

 

Bliv opmærksom på din egen rolle

 

Lær at tænke under beskydning

 

Få indsigt i skjulte psykologiske dynamikker

 

Se ledige grupper i både Aarhus og København

Lederens

refleksionsgruppe

Aarhus

København

Læs mere

Lederens refleksionsgruppe henvender sig til alle der arbejder med ledelse – Direktøren, ejerlederen, mellemlederen og den den offentlige leder. Kort sagt alle der har en lederrolle i enten det private eller offentlige arbejdsliv. Vi forsøger naturligvis at matche medlemmerne af de enkelte grupper, ligesom det er vigtigt, at der ikke er modstridende interesser inden for hver enkelt gruppe. Refleksionsgruppen er et forum hvor vi stiller os nysgerrige overfor vores egen og andres lederrolle. Der er tale om et fortroligt forum hvor vi kan undersøge de både bevidste og ubevidste dynamikker, som rører sig over og under overfalden.

 

Denne gruppe er primært beregnet for:

 

 • Direktører
 • Ejerledere
 • CXO
 • HR Chefer
 • Ledere
 • Mellemledere

 

Åbne og lukkede refleksiongrupper

Denne gruppe er åben for alle ledere uanset niveau og organisation. Ønsker du at være medlem af en lukket fagspecifik gruppe så er der også mulighed for det. Tag kontakt for at høre nærmere om dine muligheder.

HR Professionelles

refleksionsgruppe

Midtjylland: Under Opbygning

Læs mere

Refleksionsgruppen for HR Professionelle henvender sig til alle der arbejder med HR – HR Chefen, HR Business Partneren, HR Konsulenten etc. Kort sagt alle der arbejder med HR i enten det private eller offentlige arbejdsliv. Vi forsøger naturligvis at matche medlemmerne af de enkelte grupper, ligesom det er vigtigt, at der ikke er modstridende interesser inden for hver enkelt gruppe. Refleksionsgruppen er et forum hvor vi stiller os nysgerrige overfor vores egen og andres rolle. Der er tale om et fortroligt forum hvor vi kan undersøge de både bevidste og ubevidste dynamikker, som rører sig over og under overfalden.

 

Denne gruppe er primært beregnet for:

 

 • HR Chefer
 • HR Business Partnere
 • HR Konsulenter
 • HR Specialister
 • Interne som Eksterne

 

Åbne og lukkede refleksiongrupper

Denne gruppe er åben for alle der arbejder med HR uanset niveau og organisation. Ønsker du at etablere en lukket intern gruppe i din egen organisation så er der også mulighed for det. Tag kontakt for at høre nærmere om dine muligheder.

Konsulentens

refleksionsgruppe

Aarhus

København

Læs mere

Konsulentens refleksionsgruppe henvender sig både til den eksterne og til den interne konsulent. Som konsulent står man ofte i en særlig rolle, hvor det psykologiske pres hurtigt kan blive stort. Forventningerne til at konsulenten ‘løser’ klientens problemstilling hurtigt og effektivt kan være mere eller mindre bevidst eller ubevidst udtalt. En ting er dog sikkert. Som konsulent vil man ofte modtage en lang række projektioner fra dem, der måtte stå på den anden side af bordet. I refleksionsgruppen vil vi arbejde med deltagernes eget materiale i et fortroligt forum.

 

Vi forsøger naturligvis at matche medlemmerne af de enkelte grupper, ligesom det er vigtigt, at der ikke er modstridende interesser inden for hver enkelt gruppe. Refleksionsgruppen er et forum hvor vi stiller os nysgerrige overfor vores egen og andres konsulentrolle. Der er tale om et fortroligt forum hvor vi kan undersøge de både bevidste og ubevidste dynamikker, som rører sig over og under overfalden.

 

Denne gruppe er primært beregnet for:

 

 • Konsulenter i det private erhvervsliv
 • Konsulenter i det offentlige
 • Selvstændige konsulenter

 

Åbne og lukkede refleksiongrupper

Denne gruppe er åben for alle konsulenter uanset niveau og organisation. Ønsker du at være medlem af en lukket gruppe, hvor de øvrige deltagere kommer fra egen organisation, så anbefaler vi at du ser på Organisationens interne refleksionsgruppe.

Organisationens interne

Refleksionsgruppe

Specialforløb: Efter individuel aftale

Læs mere

Organisationens eget ledergruppeforløb

Dette er stedet hvor Jeres organisations ledere mødes i et internt udviklingsforløb. Den eksklusive refleksionsgruppe fungerer ved at være et udviklings og uddannelsesforløb, hvor seminarer og workshops kombineres med en efterfølgende mulighed for at fortsætte gruppens arbejde som egentlig fortløbende refleksionsgruppe.

 

Nedenstående er en mulig forløbsmodel som kan bruges til inspiration  for at sammensætte Jeres eget uddannelses- og udviklingsforløb. I denne eksklusive netværksgruppe sætter vi fokus på Jeres egen organisation og de udviklingsområder som har størst strategisk betydning for lige netop Jeres organisation. På den måde kan vi hele tiden sikre, at ledergruppen arbejder med de emner, som har størst betydning og impact for lige netop Jeres organisation,

 

Indledende læringsforløb

– Seminar 2 dage

– 2 møder i intern netværksgruppe

– Midtvejsseminar – temadag

– 2 møder i intern netværksgruppe

 

Fortløbende netværksgrupper

– 5-8 interne netværksgrupper afhængig af behov

– Mulighed for årligt opfølgningsseminar

– Mulighed for tilknytning til eksterne netværksgrupper

 

Vi sætter med andre ord fokus på Jeres gruppes unikke udfordringer og udviklingsmuligheder. Ovenstående er et udkast til forløb, som vi tidligere har haft stor succes med. Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i Jeres egen virkelighed, og kan afstemme forløbet så det passer specifikt til Jeres Ledergruppe.

 

Inspiration og indhold

Indholdet i den eksklusive refleksionsgruppe kan tilpasses Jeres organisation og Ledergruppe. Ofte vil vi benytte os af nogle af de nedenstående greb.

 

 • Feedback og strategi (leder-medarbejder)
 • Feedback i ledergruppen
 • Psykologiske dynamikker i ledergruppen
 • Rolleanalyse
 • Dilemmaspil
 • Familiedynamik i organisationer
 • Systemisk opstilling
 • Psykologiske dynamikker i high performance ledelse
 • Fixed og growth mindset
 • Supervision med reflekterende team

Refleksionsgruppens værdi for dig

I refleksionsgruppen får du som leder og konsulent mulighed for at undesøge og reflektere over dit daglige virke i den organisation, som du er en del af.

Du får mulighed for at undersøge din egen rolle i hjemmeorganisationen, og du får mulighed for at forstå og arbejde med mange af de dynamikker, som udspiller sig i din egen hverdag. Som leder eller konsulent er du en del af flere samtidige systemer. Du er dig selv som individ, men du er også en del af organisationen og samfundet som helhed.

I refleksionsgruppen undersøger du sammen med andre ligesindede, hvordan du indgår i de forskellige systemer og delsystemer.  Du får styrket dine evner til at tænke dig selv og dit lederskab ind i en større kontekst, og du bliver klogere på hvordan du får udnyttet dit fulde potentiale.

 

Arbejdet i og med gruppen

En af refleksionsgruppens styrker er, at du arbejder med andre ledere, som kan forstå, og relatere sig til den hverdag, som lige netop du bringer med ind i rummet. Ved at bruge gruppens fælles forståelsesramme får du mulighed for at undersøge og forstå de dynamisker som du, måske ubemærket, er blevet suget ind i.

Måske har du til tider lagt mærke til en fornemmelse af at du som leder eller konsulent, er blevet en del af noget som ikke ‘kommer’ fra dig, og som på uforståelig vis er blevet placeret hos dig. ‘Aben’ sidder så at sige på dine skuldre uden at du har lagt mærke til hvordan eller hvorfor det skete. I refleksionsgruppen får du øje på ‘aben’ og kan sende den tilbage til der, hvor den kommer fra. I en ny og håndterbar tilstand.

Indsigt, netværk og viden

Ud over at du får mulighed for at etablere dig i et netværk af tætte relationer som gennem tiden både forstår og hjælper dig, så vil du få mulighed for at:

 

 • Styrke dit personlige lederskab
 • Blive opmærksom på din egen rolle
 • Lære at tænke under beskydning
 • Opdage og ændre organisationspsykologiske dynamikker
 • Undersøge og reflektere over egne tanker, følelser og fantasier
 • Etablere et tæt netværk med andre ledere i gruppen

 

Det teoretiske fundament

Refleksionsgrupperne er inspirerede af Psykodynamisk Systemteori. Her arbejder vi både med et synligt niveau, som befinder sig over overfladen, og med et dybereliggende niveau som ligger under overfladen, og som kræver særlige teknikker der kan opdage, undersøge og arbejde med psykologiske processer som eksempelvis det ubevidste, tanker, følelser og fantasier.

Typisk vil der i refleksiongruppen derfor indgå elementer af:

 • Supervision
 • Reflekterende team
 • Systemisk opstilling
 • Fotomatrix
 • Proces studiegruppe
 • mfl.

 

Formålet med refleksionengruppen er blandt andet at undersøge de tanker, følelser og fantasier, som er en del af hverdagen som leder. Refleksionsgruppen er en unik mulighed for at undersøge dit eget lederskab i samarbjede med ligesindede.

 

”Corporate life involves a great deal of activity and little space for reflection.

In this context, targets can replace thinking and have a defensive quality along

the lines of  ”All will be well as long as we meet these targets”  (Lucey Aideen 2015)

 

Alt for mange ledere oplever at der er for lidt tid til refleksion, og at den ene handling tager den næste. Forretningens mål skal defineres og nåes. KPI’erne skal mødes – koste hvad det vil. Hvis den hektiske aktivitet etablerer sig som et forsvar for manglende mening, så så kan det at stoppe op – og ‘tænke’ – være frygtindgydende. Som ubevidst forsvar kan den hektiske aktivitet og det ukritiske fokus på at nå forretningens mål, koste hvad det vil, dog hurtigt blive kontraproduktivt. Udbrændthed, manglende mening, en organisation der hovedløst forfølger det ene mål efter det næste risikerer at miste realitetssansen – og mister terræn på den lange bane.

Velkommen til Lederens Refleksionsgruppe!

Bliv ringet op af en
konsulent snarest muligt

  Aktuelle forløb: