Lederens Jobskifte

Styrk din nye leders performance fra første ansættelsesdag med 1:1 supervision. 

Hurtig integration af den nye leder er altafgørende for succes.

 

Værdien findes blandt andet i følgende:

• Hurtig integration af den nye leder sikrer Jeres investering!

• Tiden fra ansættelse til top-performance bliver forkortet væsentligt.

• Succesraten for rekrutteringerne stiger

Lederens succes er ikke tilfældig

I må ikke overlade Jeres nye leders succes til tilfældighederne. I har brugt tid og ressourcer på rekruttering. I har forberedt Jeres pre- og onboarding…. ,

…nu skal blot i sikre, at Jeres nye leder lander hurtigt i sin nye rolle. Det kræver supervision så hurtigt som muligt og helst allerede før vedkommende har sin første arbejdsdag.

 

En uafhængig sparringspartner sikrer successen

Alle der starter i nyt arbejde har høje forventninger til, hvad der skal ske og hvordan man gerne vil lykkedes.

Ofte rammer virkeligheden som en hammer. En ny kultur skal forståes. En ny ledergruppe skal mødes. Nye medarbejderere skal ledes. Nye hierarkier skal formes. Måske er der nogle afgørende kompetencer, som endnu ikke er helt på plads.

 

En effektiv start på ansættelsen

Ved at koble uafhængig supervision på Jeres nye leder, så kan I hjælpe med at skabe en tryg og effektiv start på samarbejdet.

1:1 supervision giver Jeres nye leder en uafhængig sparringspartner at spille bold med. Alt kan bringes på banen, når supervisionen foregår i et uafhængigt rum, hvor magtrelationerne er trukket ud af ligningen.

 

Pris og forløb

Supervisionsforløbet struktureres altid individuelt i samarbejde med den enkelte leder. Dog er der nogle fællestræk, som ofte går igen:

 

Inden ansættelsesstart:

Det er muligt at starte supervisionen op allerede inden ansættelsesstart som forberedelse til den nye stilling. Gamle relationer skal afsluttes samtidig med at der skal gøres plads til det nye. Begyndelser og afslutninger blandes med hinanden og de første 100 dage skal planlægges. Du skal gøre dig klar til at indtage din nye rolle.

 

Efter ansættelsesstart:

Opstart af grundforløbet i supervisione sker i umiddelbar tilknytning til ansættelsesstart for at sikre hurtig integration i den nye kultur. Den første tid er ofte præget af gensidigt store forventinger, samtidig med at virkeligheden præsenterer sig på godt og ondt. Vedvarende fokus på både målrationelle og psykologiske dynamikker sikrer successen.

Pris og sted


 

Datoer:

Efter individuel aftale

 

Pris:

Fra DKK 25.000 eksl. Moms pr. forløb

 

Omfang:

1 session á 1,5-2 timer (opstart)

8 supervisioner á 1 time (grundforløb)

Løbende telefonisk sparring

 

Sted:

Efter aftale

 

Kørsel fraktureres efter statens takster.

Ved mere end 30 min. transporttid faktureres gængs timepris svarende til 1.200 kr. pr. time.

Bliv ringet op af en
konsulent snarest muligt