Konsulentens Refleksionsgruppe

Konsulentens refleksionsgruppe henvender sig både til den eksterne og til den interne konsulent. Som konsulent står man ofte i en særlig rolle, hvor det psykologiske pres hurtigt kan blive stort. Forventningerne til at konsulenten ‘løser’ klientens problemstilling hurtigt og effektivt kan være mere eller mindre bevidst eller ubevidst udtalt. En ting er dog sikkert. Som konsulent vil man ofte modtage en lang række projektioner fra dem, der måtte stå på den anden side af bordet. I refleksionsgruppen vil vi arbejde med deltagernes eget materiale i et fortroligt forum.

 

Vi forsøger naturligvis at matche medlemmerne af de enkelte grupper, ligesom det er vigtigt, at der ikke er modstridende interesser inden for hver enkelt gruppe. Refleksionsgruppen er et forum hvor vi stiller os nysgerrige overfor vores egen og andres konsulentrolle. Der er tale om et fortroligt forum hvor vi kan undersøge de både bevidste og ubevidste dynamikker, som rører sig over og under overfalden.

 

Denne gruppe er primært beregnet for:

 

  • Konsulenter i det private erhvervsliv
  • Konsulenter i det offentlige
  • Selvstændige konsulenter

 

Er du topleder, Leder, eller vil du hellere arbejde med din organisations egen gruppe, så kan du måske finde en plads i en af vores andre refleksionsgrupper: Lederens-, Toplederens– eller Organisationens eksklusive refleksionsgruppe.

 

Åbne og lukkede refleksiongrupper

Denne gruppe er åben for alle konsulenter uanset niveau og organisation. Ønsker du at være medlem af en lukket gruppe, hvor de øvrige deltagere kommer fra egen organisation, så anbefaler vi at du ser på Organisationens eksklusive refleksionsgruppe.

2017.05.06-feedbackinstituttet_642
2017.05.06-feedbackinstituttet_901
2017.05.06-feedbackinstituttet_624

Gruppen henvender sig dermed til dig, der til daglig arbejder som konsulent, uanset om du fungerer som intern eller som ekstern konsulent, eller hvorvidt din målgruppe er offentlige eller private organisationer.

 

Det vigtige er, at du gerne vil udvikle dig i rollen som konsulent, og at du vil undersøge de psykologiske dynamikker, som er på spil i din egen hverdag.

 

Reflektionsgruppen tager udgangspunkt i deltagernes egen praksis, og deltagerne bringer dermed sig selv i spil i gruppen. Det er gennem den aktive og tillidsfulde involvering at refleksionsgruppen bidrager til en større forståelse for de dynamikker, man som konsulent er en del af i hverdagen.

 

Refleksionsgruppens greb

I refelksionsgruppens tager vi udgangspunkt i Psykodynamisk Systemteori, der anerkender eksistensen af ubevidste dynamikker, under overfladen. I vores fælles undersøgelse af virkeligheden benytter vi os derfor af metoder som kan bringe det ubevidst frem mod overfladen.

 

Typisk vil der i refleksiongruppen derfor indgå elementer af:

  • Supervision
  • Reflekterende team
  • Systemisk opstilling
  • Fotomatrix
  • Proces studiegruppe
  • mfl.

 

Formålet med refleksionengruppen er blandt andet at undersøge de tanker, følelser og fantasier, som er en del af hverdagen som leder.

 

Refleksionsgruppen er en unik mulighed for at undersøge dit eget lederskab i samarbjede med ligesindede.

 

”Corporate life involves a great deal of activity and little space for reflection.

In this context, targets can replace thinking and have a defensive quality along

the lines of ”All will be well as long as we meet these targets” (Lucey Aideen 2015)

 

Alt for mange ledere oplever at der er for lidt tid til refleksion, og at den ene handling tager den næste. Forretningens mål skal defineres og nåes. KPI’erne skal mødes – koste hvad det vil. Hvis den hektiske aktivitet etablerer sig som et forsvar for manglende mening, så så kan det at stoppe op – og ‘tænke’ – være frygtindgydende. Som ubevidst forsvar kan den hektiske aktivitet og det ukritiske fokus på at nå forretningens mål, koste hvad det vil, dog hurtigt blive kontraproduktivt. Udbrændthed, manglende mening, en organisation der hovedløst forfølger det ene mål efter det næste risikerer at miste realitetssansen – og mister terræn på den lange bane.

Pris:

18.500,- kr/år ekskl. moms

Varighed:

6 mødegange årligt

ca. 3 timer pr. mødegang

Formiddag eller eftermiddag

Målgruppe:

Konsulenter i det private erhvervsliv, konsulenter i det offentlige, selvstændige konsulenter

Bliv ringet op af en
konsulent snarest muligt